Beslut om avslag på ansökan om skuldsanering

Vi bedömer att du inte uppfyller kraven för att få skuldsanering.

Vi kan avslå din ansökan både före och efter att vi inleder en skuldsanering.

Om du inte får skuldsanering