Beslut om omprövning

Har du fått ett beslut i ett ärende om omprövning, ersätter ändringsbeslutet det tidigare beslutet om skuldsanering.

Innehåller det nya beslutet en betalningsplan så är det den du ska följa nu.

Är beslutet ett avslag på ansökan om omprövning gäller ditt tidigare beslut.

Är det ett beslut om upphävande så är din skuldsanering avslutad.

Vad händer efter att du har fått beslut efter skuldsanering