Du kan svara på uppgifter i en omprövning

Vi har fått en ansökan om omprövning från en borgenär. Du får nu en möjlighet att svara på om uppgifterna i brevet "Begäran om yttrande i en omprövning" stämmer.

Brevet "Begäran om yttrande i en omprövning" kan också vara en del i en skriftväxling där borgenärer har yttrat sig över din ansökan.

Ansökan om omprövning av skuldsanering

Om du inte hör av dig

Vi kan fatta beslut i ditt ärende även om du inte kontaktar oss. Därför är det viktigt att du hör av dig om du har synpunkter på uppgifterna.

Behöver du hjälp kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning