Så här betalar du i en skuldsanering

När du betalar till oss ska du fylla i bankgiro och OCR-nummer. Du hittar uppgifterna i beslut du har fått från oss. Det är viktigt att du betalar enligt din betalningsplan och i tid varje månad.

Hur du betalar

Dina betalningsuppgifter finns i brevet med beslutet om inledande av skuldsanering, i ett ändringsbeslut eller i ditt beslut om skuldsanering.

Från vilket beslut ska du hämta betaluppgifter?

Inledande beslut

Du ska börja betala redan nu om det står så i ditt inledande beslut om skuldsanering. Det inledande beslutet är ett beslut på vägen till skuld­sanering. Det leder oftast till ett slutligt beslut om skuldsanering.

Ändringsbeslut

Om vi ändrar ditt inledande beslut, ska du följa det som står i ändrings­beslutet om att betala.

Förslag

Du får ett förslag om hur din skuldsanering ska gå till, inför ett slutligt beslut om skuldsanering. Tänk på att även om förslaget innehåller en betalningsplan, ska du fortsätta att betala enligt ditt inledandebeslut fram tills du får ett slutligt beslut om skuldsanering.

Beslut om skuldsanering

När du får ett slutligt beslut om skuldsanering, ska du följa betalningsplanen i det. Betalnings­planen enligt beslutet om skuldsanering startar månaden efter att du har fått beslutet. Det betyder att du ska betala enligt ditt inledande beslut under beslutsmånaden. Är du osäker på hur du ska göra finns mer information i din betalningsplan.

Omprövning

Du kan ansöka om omprövning om du

  • inte kan betala enligt betalningsplanen eller
  • får en bättre ekonomi.

Omprövar vi din skuldsanering är det viktigt att du följer det nya beslutet om hur mycket du ska betala.

Får du ett beslut om avslag på din ansökan om omprövning innebär det ingen förändring i det som du ska betala. Följ ditt senaste beslut.

Ansökan om omprövning av skuldsanering

De som ska ha betalt (borgenärerna) kan också begära omprövning av din skuldsanering.

Betala via svensk bank

Om du betalar via en svensk bank, ska du

  1. betala till bankgiro 5143-­3290
  2. fylla i det OCR-nummer som står i ditt beslut. Numret är unikt för dig och används under hela din skuldsanering.

Saknar du dina uppgifter, kan du ringa till vår kundservice.

Observera

Du kan inte betala i våra receptioner, utan du måste följa instruktionerna i ditt beslut.

Betala via en utländsk bank

Fyll i följande uppgifter om du betalar via en utländsk bank:

  1. IBAN-nummer: SE59 1200 0000 0128 1011 8922 (skriv utan mellanslag)
  2. BIC/SWIFT: DABASESX
  3. Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1 Stockholm
  4. Referens (OCR-nummer)

Observera

Du måste använda OCR-numret i ditt beslut. Numret är unikt för dig och används under hela din skuldsanering. Har du inte kvar det är du välkommen att kontakta oss.

Så här funkar det

I en skuldsanering betalar du månadsvis till oss. Vi betalar vidare till borgenärerna en gång per år. Hur mycket du ska betala, beror på din betalningsförmåga. Vi bedömer din betalningsförmåga utifrån samma regler som vid utmätning, men med några skillnader. I skuldsaneringen har du till exempel två betalningsfria månader: juni och december.

Andra regler gäller för dem som väljer skuldsanering för företagare. De måste alltid betala och det finns inga betalningsfria månader.

När ska du betala?

Din betalning ska vara hos oss senast sista vardagen i månaden. Om betalningen gäller för maj månad – betala några dagar innan den 31 maj så att du är säker på att betalningen kommer till oss i tid.

Du kan inte välja att betala av skulderna som ingår i din betalningsplan i förtid, utan du måste följa betalningsplanen varje månad.

Du betalar inte i tid

Du får en påminnelse från oss om du inte betalar som du ska. Fyra gånger om året skickar vi meddelanden till borgenärer om uteblivna betalningar om du fortfarande inte har betalt. Borgenärerna kan ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Borgenär kan ansöka om omprövning av skuldsanering

Du har betalat för mycket

Har du betalat för mycket, återbetalar vi så snart vi upptäcker det.

Om vi inte har hunnit återbetala pengarna till dig kan du mejla oss och begära att vi ska göra det, eller att vi ska boka pengarna på din nästa betalning istället.

Se till att dina kontaktuppgifter är aktuella, eftersom vi kan behöva fler uppgifter från dig.

Om du inte kan betala

Du ska agera på olika sätt om du inte kan betala, beroende på din situation:

  • Handlägger vi ditt ärende, det vill säga du har fått beslut om inledande men inte beslut om skuldsanering, ska du kontakta din handläggare.
  • Har du ett beslut om skuldsanering, kan du ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Ansökan om omprövning av skuldsanering

Kom ihåg att ditt beslut om skuldsanering gäller till dess att vi fattar ett annat beslut.

Frågor och svar