Jag har högre kostnader för jobbresor, kan min skuldsanering omprövas?

Det beror på hur ditt ärende påverkas av de högre kostnaderna. Vi följer Skatteverkets regler för ersättning av resekostnader när vi räknar ut hur mycket du ska betala i din skuldsanering. Nästa år ska ersättningen höjas till 25 kronor per mil, enligt regeringens förslag. Vi räknar utifrån den nya ersättningsnivån i beslut vi fattar nu och som gäller från och med januari. Du ska ansöka om omprövning av din skuldsanering om du vill att ditt ärende ska ändras.