Kan min skuldsanering upphävas om jag inte betalar?

Ja, men i vår bedömning kommer vi se till orsakerna till varför du inte har betalat. För att vi ska upphäva din skuldsanering krävs i regel att du har missat fler än tre betalningar. Om en borgenär ansöker om upphävande får du möjlighet att yttra dig.