Kan min skuldsanering upphävas om jag inte betalar?

Ja, men i vår bedömning kommer vi se till orsakerna till varför du inte har betalat. Om någon du är skyldig pengar (en borgenär) ansöker om upphävande får du möjlighet att yttra dig. Det är därför viktigt att du svarar på våra frågor. För att vi ska upphäva din skuldsanering krävs i regel att du har missat fler än tre betalningar.