Hur lång tid tar det att hantera min ansökan om skuldsanering?

Vi hanterar ansökningar om skuldsanering och omprövning i den ordning som de kommer in till oss.

Väntetider