Kostnaden för el har rusat, kan min skuldsanering omprövas?

Hushållsel – nej, du kan inte få tillägg för dina ökade kostnader för hushållselen. Den el som exempelvis används till disk, tvätt, belysning och hemelektronik, ingår i normalbeloppet. Det ska täcka dina vanliga levnadskostnader, förutom kostnad för bostaden.

El för uppvärmning – ja, du kan ansöka om omprövning om du bor i lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) eller i hus och betalar extra för uppvärmning. Du behöver redogöra för kostnaderna åtminstone ett år bakåt så att vi har möjlighet att räkna ut en genomsnittlig kostnad över året. Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter. Annars kan du betala för lite eller för mycket i din skuldsanering.