Jag kan inte betala både skuldsaneringen och andra räkningar? Vad ska jag prioritera?

Vi kan inte råda dig vad du ska göra. Om din ekonomi försämrats ordentligt, kan du ansöka om omprövning. Då prövar vi om du har rätt till en ändrad betalningsplan. Du är skyldig att betala enligt betalningsplanen till dess att du får beslut om något annat.

Om du missar en betalning, innebär det inte per automatik att ditt skuldsaneringsbeslut upphävs. Vi kan inte lämna anstånd med att betala, men vid enstaka tillfällen går det bra att du betalar i kapp. Det kan du till exempel göra under en betalningsfri månad.

Sök gärna hjälp av någon att prata igenom just dina alternativ och vad de eventuella konsekvenserna kan bli. Kommunen har kostnadsfri budget- och skuldrådgivning för dig.