Kan jag få omprövning på grund av att maten blivit så dyr?

Nej, trots att livsmedel under året blivit allt dyrare och tar en större del av ekonomin, får du får inte behålla mer i din skuldsanering.

Kostnader för mat ingår i ditt normalbelopp.

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Inför årsskiftet beslutar vi om nya normalbelopp. De börjar gälla från och med den 1 januari 2023.