Chef på Kronofogden

Våra chefer är de viktiga kartläsarna i vår förändringsresa. De både driver på utvecklingen och står för stabilitet. De jobbar nära verksamheten och lyfter blicken för det strategiska arbetet.

Att jobba som chef på Kronofogden kan innebära många olika saker. Du kan vara chef för handläggare som beslutar om skuldsanering, medarbetare som jobbar med it-utveckling eller har medarbetare som tillbringar stor del av sin arbetsdag ute på fältet.

På Kronofogden finns tre chefsnivåer: sektionschef, enhetschef och avdelningsdirektör. Sektionscheferna är närmast verksamheten. Alla chefer är avgörande för att vi som myndighet ska uppfylla våra gemensamma samhällsuppdrag och röra oss åt samma håll.

Våra ledarkriterier

Som chef på Kronofogden förväntas du:

  • skapa resultat och värde för våra kunder
  • utveckla genom att förbättra och leda i förändring
  • främja en god arbetsmiljö.

Detta gör du genom att:

  • sätta helheten främst
  • skapa effektiva medarbetargrupper
  • samarbeta och kommunicera
  • visa mognad och mod.

Ny som chef

När du är ny i rollen som chef får du en introduktion genom vårt introduktionsprogram för chefer. Där blandas interaktivt lärande med diskussioner i ditt chefsnätverk. Du kan även fördjupa ditt ledarskap genom andra utbildningar och genom att delta i vårt mentorprogram.

Aktiva medarbetare

Vi vill ha ett aktivt medarbetarskap där du tar ansvar för ditt arbete och verksamhetens utveckling. Detta förutsätter engagerade ledare som utövar ett tydligt och inkluderande ledarskap. Ett aktivt medarbetarskap kräver en god förståelse för uppdraget. En av de viktigaste uppgifterna för våra chefer är därför att arbeta med att skapa förutsättningar för det aktiva medarbetarskapet med förståelse för vårt uppdrag, både på grupp- och individnivå.

Möt några av oss