Vi erbjuder

Vi tror att du vill arbeta hos oss för att du vill ha ett meningsfullt jobb som räknas – för andra och för dig. Vi är stolta över att kunna erbjuda en stor variation av arbetsuppgifter med både bredd och djup, samtidigt som vi varje dag skapar samhällsnytta.

För att möta kundernas, uppdragsgivarens och medarbetarnas krav och förvänt­ningar arbetar vi med att öka vår utvecklingstakt. Vi är mitt uppe i en stor för­flyttning – vårt mål är att bli en digitalt tillgänglig myndighet. För att nå dit gör vi stora investeringar i våra verksamhets­system.

Aktiva medarbetare

Vi vill ha ett aktivt medarbetarskap där du tar ansvar för ditt arbete och verksamhetens utveckling. Detta förutsätter engagerade ledare som utövar ett tydligt och inkluderande ledarskap. Ett aktivt medarbetarskap kräver en god förståelse för uppdraget. En av de viktigaste uppgifterna för våra chefer är därför att arbeta med att skapa förståelse för vårt uppdrag, både på grupp- och individnivå.

En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktig för att trivas och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den på olika sätt. Vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier, och agerar så snart vi får signaler om det. Vi är måna om att det ska finnas en balans mellan arbete och fritid.

Fyra personer står framför en whiteboard i ett kontorslandskap och pratar.
Här jobbar många som vill hitta en balans mellan sin profession och sina vardagsbestyr.
— Piotr
sektionschef

Piotr är sektionschef på it-avdelningen som arbetar flexibelt och tillitsbaserat.

Vi erbjuder också

I vårt erbjudande ingår också

  • en friskvårdstimme i veckan på arbetstid, och friskvårdsbidrag upp till 75 procent av maximalt 3 000 kronor
  • betald semester redan under ditt första år och fler semesterdagar från och med det år du fyller 30 och 40 år
  • flexibla arbetstider – för de flesta av oss – samt förkortade arbetsdagar vid vissa helger och lediga klämdagar
  • föräldrapenningstillägg
  • sjukvårdsbesök på arbetstid och viss ersättning för läkemedel och läkarbesök
  • sjuklönetillägg från dag 15 vid sjukskrivning
  • tjänstepension
  • individuell och differentierad lön samt möjlighet till löneväxling i relation till antal semesterdagar eller pensionsavsättning.