”Vi rekryterar it-kompetens över hela landet”

Flexibla arbetsformer på Kronofogden ger medarbetarna möjlighet att välja var, när och hur arbetet ska utföras. Sektionschefen Camilla berättar om ett samarbete som utgår från flexibilitet och tillit.

Camilla, sektionschef på it-avdelningen.

Ett tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för en välfungerande organisation. Det menar Camilla som är sektionschef på Kronofogdens it-avdelning. Det som lockade henne hit var förflyttningen till att bli en digital myndighet.

– Kronofogden är i förändring och vi har många spännande uppgifter inom digitalisering och automatisering. Det i kombination med samhällsnyttan gör arbetet intressant och värdefullt.

Rollen som sektionschef beskriver hon som utmanande och kul. Sektionen består av 14 ledare som i sin tur leder Kronofogdens leverans inom it

– Det är en rolig blandning av det taktiska och strategiska arbetet i kombination med att hantera saker här och nu. Jag coachar mina medarbetare och bidrar till att förflytta vår verksamhet framåt. Jag leder även vårt leveranskontor där vi säkerställer en värdeskapande och effektiv leverans på Kronofogden.

Jobba på distans ställer krav på tydlighet och kommunikation

Camillas medarbetare arbetar omväxlande hemifrån och på något av Kronofogdens 32 kontor runt om i landet. Att leda på distans ger en extra dimension.

– Jag måste tänka extra på att ha tillit och fokusera lite extra på kommunikation och tydlighet – nyanser försvinner när man inte ser varandras kroppsspråk. Tillit är att tro på sina medarbetare och ha respekt för deras kunnande. Det handlar också om att de har tillit till mig och att de känner att jag finns där och stöttar om de behöver mig. Att jag kan berätta vad men lita på att de är bättre på att ta fram hur vi ska lösa det.

Som chef får Camilla höra att hon är engagerad och närvarande.

– Jag blir glad när jag får höra att jag uppfattas som en tydlig ledare som gärna utmanar med ett stort hjärta

Hela Sverige som arbetsplats

Kronofogden som arbetsgivare har gått långt när det gäller att erbjuda flexibla arbetsformer.

– I samråd med din chef och utifrån verksamhetens behov kan du välja var, när och hur arbetet ska utföras. Vi brukar prata om en möjlighet, inte en rättighet eller skyldighet att jobba hemifrån.

Något som gjorde Camilla extra stolt över att jobba på Kronofogdens it-avdelning var en vågad rekryteringssatsning under pandemins första år.

– Vi tog beslutet att rekrytera it-personal över hela landet för att hitta rätt kompetens. Systemen var inte förberedda men vi körde ändå, och oj vad vi lyckades! En fördel är att vi nu har fler medarbetare som sitter närmare verksamheten på våra 32 orter.

Den lyckade satsningen fortsätter och flera delar av myndigheten har tagit över att rekrytera efter kompetens, inte efter postnummer.

Kort om Camilla

Titel: sektionschef

Avdelning: It-avdelningen

Bakgrund: Kommunala högskolans ADB-linje, Stockholm. Examen år 1987.