Medarbetarpolicy

Vi som arbetar på Kronofogden bidrar alla på olika sätt till samhällsnyttan. Dagligen möter vi människor i utsatta situationer och vårt uppdrag är svårt med stora befogenheter. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.

Vår arbetsplats

En viktig utgångspunkt i allt vi gör är att utgå från våra kunder, både den som vill ha betalt och den som ska betala. Genom att ta reda på mer om våra kunder, deras behov och förutsättningar, utvecklar vi vår service och ger ett bättre stöd så att parterna kan lösa sina mellanhavanden på frivillig väg. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som pålitliga, hjälpsamma och offensiva. Omvärlden är i ständig förändring. Det är vårt ansvar att utvecklas och möta kundernas behov.

Alla medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb i en arbetsmiljö som är utvecklande, trivsam, säker och trygg. Vi har tilltro till varandras vilja och förmåga att utföra och utveckla vårt arbete. Vi månar om balans mellan arbete och fritid.

Förväntningarna på dig som medarbetare är att du

  • förstår ditt uppdrag och tar ansvar för din del och för helheten
  • förstår din roll och vikten av att samverka med andra både inom och utanför myndigheten
  • tar ansvar för resultat och kvalitet och skapar värde för våra kunder
  • bidrar till ständiga förbättringar som en naturlig del av det dagliga arbetet
  • arbetar professionellt, effektivt och flexibelt
  • för en kontinuerlig dialog med din chef och dina kollegor, och ger och efterfrågar återkoppling
  • aktivt bidrar till en god arbetsmiljö i samspel med din chef och dina kollegor
  • tar ansvar för ditt eget lärande och din egen utveckling

Som ledare och arbetsgivare förväntas du dessutom agera enligt våra ledarkriterier

Vårt uppdrag

Vi hjälper den som vill få betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala.

Vårt uppdrag och värdegrund

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda