Jobba som handläggare

Handläggare på Kronofogden kan betyda många olika saker. Du kan vara den första kontakten som en person har med vår myndighet, eller kanske den som handlägger beslut om skuldsanering.

Genom hela Kronofogdens verksamhet har handläggare funktioner med stor betydelse, oavsett om du hjälper den som vill få betalt eller den som ska betala. På den här sidan kan du läsa mer om handläggarrollen och möta några medarbetare som arbetar på olika delar av Kronofogdens breda verksamhet.

Större rekryteringar under 2023

Kronofogden rekryterar just nu till två nya sektioner i Östersund respektive Uddevalla. I den första rekryteringsvändan ska 25 tjänster tillsättas på enheten för betalningsföreläggande. Medarbetarna arbetar med handläggning av krav på att någon ska betala (betalningsföreläggande) eller att någon ska lämna tillbaka eller ta bort egendom (handräckning).

Interna utbildningar och flexibla arbetsformer

Våra handläggare genomgår en omfattande intern utbildning under den första tiden. Du handleds av mer erfarna kollegor och vi har mycket samarbete med kollegor över hela landet. Efter introduktion finns det möjligheter att träffa överenskommelse om att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden.

Möt några av oss