Jobba som handläggare

Handläggare på Kronofogden kan betyda många olika saker. Du kan vara den första kontakten som en person har med vår myndighet, eller kanske den som handlägger beslut om skuldsanering.

Genom hela Kronofogdens verksamhet har handläggare funktioner med stor betydelse, oavsett om du hjälper den som vill få betalt eller den som ska betala. På den här sidan kan du läsa mer om handläggarrollen och möta några medarbetare som arbetar på olika delar av Kronofogdens breda verksamhet.

Interna utbildningar och flexibla arbetsformer

Våra handläggare genomgår en omfattande intern utbildning under den första tiden. Du handleds av mer erfarna kollegor och vi har mycket samarbete med kollegor över hela landet.

Möt några av oss