"Alla vill vara med och bidra"

Maria gillar att hålla takten i högt tempo – oavsett om det är på dansgolvet eller i jobbet som sektionschef för cirka 20 handläggare på betalningsföreläggande.

Maria, sektionschef på betalningsföreläggande.

Från handläggare till sektionschef

Efter över ett decennium på Kronofogden, varav flera år som handläggare, tog Maria steget till att bli sektionschef på betalningsföreläggande. Det finns därmed få som har bättre koll på hur dagarna på Kronofogden ser ut för såväl medarbetare som chefer.

– Man ska gilla ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter, ha lätt för att fatta beslut och gilla att samarbeta med sina kollegor. Att se kollegorna som ett hjälpmedel i att möta upp alla vi är i kontakt med är jätteviktigt. Vi gör det här tillsammans, säger Maria.

Ett coachande ledarskap

Kronofogdens fokus på aktivt medarbetarskap gör hennes chefsroll extra givande, menar hon. Att leda och coacha självgående medarbetare ger henne möjlighet att utveckla rutiner och sätta ramar som gör att alla kan växa i sin egen takt.

– Det är så härligt att följa medarbetarnas utveckling. I teamen har man stor förståelse för varandras situation och alla vill vara med och bidra. Tillsammans tar de initiativ till att lösa problem och skapar egna arbetsscheman så att vardagen går ihop, säger hon.

Betalningsföreläggande är ofta en person eller företags första kontakt med Kronofogden. Marias sektion lägger därför stort fokus på att öva på och prata om ett gott bemötande.

– Ibland möter vi människor i väldigt utsatta situationer och då gäller det att ha tydliga rutiner för hur vi kan hjälpa till på bästa sätt, och samtidigt veta hur vi kan guida den som behöver det till andra samhällsinstanser.

Ett samhällsansvar som motiverar

En hög förändringstakt, möjligheter till personlig utveckling och samhällsnyttan är några av ingredienserna som motiverat Maria under hennes tretton år på Kronofogden.

– Man spenderar ju ganska många timmar på jobbet. Om jag ska lägga mitt hjärta och min själ i mitt jobb vill jag känna att jag bidrar till någonting viktigt för samhället. Det gör jag verkligen här.

En spännande dans

Utanför jobbet är det bland annat tiodans som fångat Marias intresse – något som faktiskt inte är helt olikt jobbet på betalningsföreläggande, menar hon.

– Det finns många likheter faktiskt! Det är mycket att lära sig och många regler som behöver följas för att det ska bli rätt. Men när man fått grepp om det är det otroligt spännande.

Kort om Maria

Titel: sektionschef

Avdelning: Betalningsföreläggandeenheten

Bakgrund: Jobbat många år som handläggare. Utbildad företagsekonom som innan tiden på Kronofogden arbetat som säljare och kommunikatör.