Beslut att du/företaget ska betala eller göra något (utslag)

Har du eller ditt företag fått ett krav (föreläggande) om att betala eller göra något? Om du varken betalar, gör det som står i kravet eller invänder, beslutar vi att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) kan jämföras med en dom. 

Följ dina ärenden

Du kan följa dina eller företagets förelägganden och se beslut (utslag) på Mina Sidor.

Du/företaget har flera alternativ

Du kan agera på olika sätt när vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet kallas även för utslag.

Betala eller gör det som står i beslutet

Du eller företaget ska betala direkt, alternativt göra det som står i beslutet.

Så här gör du/företaget

  • Kontakta den som vill ha betalt eller få något utfört (sökanden).
  • Fråga efter aktuell och korrekt information, till exempel om hur mycket du ska betala och till vilket konto. Ofta har den som vill få betalt begärt ränta som är beslutad. Då växer skulden tills den är betald.
  • Betala direkt till sökanden eller hens ombud.

Om du/företaget inte kan betala

Om du inte kan betala kan du kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning.

Vad gör du om du/företaget anser att beslutet är fel?

Du kan ansöka om att domstolen prövar ditt mål om du anser att beslutet (utslaget) är fel. Processerna skiljer sig åt beroende på om kravet gäller att du

  • ska betala eller göra något, exempelvis lämna tillbaka egendom (vanlig handräckning)
  • har gjort något olovligt, exempelvis bosatt dig på någons mark (särskild handräckning).

Ansök om prövning (återvinning)

Vid vanlig handräckning kan du ansöka om att domstolen prövar vårt beslut. Det kallas för att ansöka om återvinning. Ansök genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Vi skickar din ansökan till domstolen.

Domstolen tar ut en avgift om du ansöker om återvinning, men det är inte du utan sökanden som ska betala avgiften. Observera att om du förlorar målet i domstolen, kan du utöver din skuld även få betala avgiften och eventuella andra rättegångskostnader.

Överklaga till domstolen vid särskild handräckning

Vid särskild handräckning kan du överklaga beslutet till domstolen. Skicka din överklagan till oss. Den ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det datum som står i beslutet.

Ansök om att stoppa åtgärder (inhibition)

När du ansöker om att domstolen prövar vårt beslut (återvinning) eller överklagar ett beslut kan du samtidigt ansöka om ett stopp för våra åtgärder – ifall den som har ett krav inte drar tillbaka det. Det kallas för inhibition och innebär att vi inte gör något förrän domstolen har avgjort målet.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om att betala eller göra något. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Du hittar information om betalnings­anmärkning och kreditupplysningsföretag hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också ta del av frågor och svar på vår webbplats.

Vad kan hända om du/företaget inte betalar?

Du får brevet "Skuld att betala" om sökanden ansöker om vår hjälp med att driva in skulden. Då ska du i stället betala till oss. I brevet står ett sista betalningsdatum.

Betala en skuld

Betalar du inte skulden utreder vi möjligheten att utmäta dina tillgångar. Det innebär att vi kan ta hand om din egendom och sälja den för att betala din skuld.

Frågor och svar