Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

Kan du inte betala din skuld, är löneutmätning ett vanligt sätt att göra det på. Då drar din arbetsgivare en summa varje månad. Pengarna går till den du har en skuld till.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du har en skuld hos oss? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Du har en skuld – så funkar det

Vad påverkar löneutmätningen?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din löneutmätning blir. När vi utreder din ekonomiska situation tar vi bland annat hänsyn till

 1. hur stora inkomster du och övriga i hushållet har
 2. om det finns barn i hushållet
 3. vilka kostnader du har för till exempel bostad och barnomsorg.

Du får alltid behålla ditt förbehållsbelopp

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av

 • din boendekostnad och
 • ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.

Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Det som blir över av din lön när dessa kostnader är borträknade betalar din arbetsgivare till oss. Vi ser till att de som du har skulder till (dina borgenärer) får betalt.

Har du skulder för underhåll, böter eller skatt, betalar vi de skulderna först.

Vad du får behålla i en löneutmätning

Tips!

Du kan själv beräkna vad du får behålla i en löneutmätning.

Beräkna ditt förbehållsbelopp

Vad ska du göra?

Du ska redogöra för dina inkomster och utgifter när vi startar utredningen om din ekonomi. Utredningen mynnar ut i en utredningsrapport. Du hittar mer information om utredningsrapporten och hur du lämnar uppgifter på vår webbplats.

Se din löneutmätning

Du kan se information om din löneutmätning på Mina sidor.

Mina sidor

Hur fördelar vi det vi utmäter?

Det vi utmäter fördelar vi mellan de du är skyldig pengar, i proportion till respektive skulds storlek. Vissa skulder har dock högre prioritet än andra, exempelvis

 • underhållsbidrag
 • skatter
 • böter
 • skadestånd på grund av brott.

Hur länge pågår en löneutmätning?

En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta.

Om du får en ny skuld när en utmätning pågår, lägger vi den till de andra skulderna. Ditt förbehållsbelopp, det vill säga det belopp du får behålla, påverkas inte. Inte heller beloppet vi utmäter.

Vi kan inte ändra beslutet retroaktivt

Vi kan inte räkna om ett beslut om utmätning bakåt i tiden. Du kan alltså inte få tillbaka pengar om du har betalat för mycket, till exempel för att du inte har lämnat uppgifter till oss.

Ett ändrat beslut om utmätning gäller först nästa gång din lön eller ersättning ska betalas ut.

Det är endast domstolen som kan ändra ett beslut retroaktivt.

Anser du att beslutet är fel?

Du kan begära att vi ändrar ett beslut om löneutmätning, om du till exempel har fått en högre hyra eller ändrade familjeförhållanden. Kontakta oss först. Du får en förklaring till varför vi fattat beslutet och vilka regler som gäller.

Om vi inte kan ändra beslutet, har du även möjlighet att överklaga det till domstolen.

Gör så här om du vill ändra beslutet

Ta kontakt med oss via mejl, brev eller telefon. Förklara

 • att du vill att vi omprövar beslutet om löneutmätning
 • hur din ekonomiska situation har förändrats.

Om du mejlar, använd vårt mejlformulär nedan och välj kategorin Utmätning av lön eller ersättning. Om du skriver ett brev kan du skicka det till ditt närmaste kontor.

Gör så här om du vill överklaga beslutet

Överklaga till tingsrätten, men skicka till oss

Skicka ditt överklagande till oss. Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om löneutmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla. Om du mejlar, använd vårt mejlformulär och välj kategorin Utmätning av lön eller ersättning.

Glöm inte att lämna utförliga uppgifter

I ditt överklagande ska du skriva

 • vilket beslut du överklagar
 • varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha
 • de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka
 • ditt namn
 • ditt person- eller organisationsnummer
 • din adress
 • ditt telefonnummer.

Bra att veta

Även om du har överklagat gäller beslutet om utmätning till dess att domstolen fattat sitt beslut. Pengarna som dras från din lön eller annan inkomst efter överklagandet sätts in på ett konto hos oss tills domstolen fattat sitt beslut. Om domstolen ger dig rätt kommer du att få tillbaka pengarna.

Du kan även invända mot kravet

Om du anser att skulden vi utmätt för är fel, kan du invända mot kravet. Det kanske inte hjälper att enbart överklaga utmätningsbeslutet.

Om du får rätt

Du kan ansöka om vår hjälp om domstolen ger dig rätt och borgenärerna inte frivilligt betalar tillbaka det du har rätt till.

Kontakta oss så berättar vi om hur du kan gå tillväga.

Plötslig och oförutsedd kostnad

Du kan ansöka om uppehåll med utmätningen under en begränsad period (anstånd). Du kan få anstånd om de som du har skulder till (borgenärerna) går med på det eller om du har särskilda skäl.

Observera att alla borgenärer måste gå med på att du får anstånd.

Särskilda skäl kan vara en oförutsedd kostnad för något som du inte själv kunnat påverka, till exempel vid sjukdom eller olycksfall. Du kan däremot inte få anstånd för extra utgifter, till exempel i samband med jul eller semester.

​Årlig omräkning av beslut

Vi bestämmer en gång per år hur stort normalbeloppet ska vara. I samband med det räknar vi om din löneutmätning. Normalbeloppet är kopplat till konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer.

Du kan även få din löneutmätning ändrad om din ekonomiska situation ändras.

Kortare förändring kan ändra beslutet

Du kan få din löneutmätning ändrad vid kortare förändringar. Ett exempel är om barnets studiebidrag ingår i underlaget för din löneutmätning, eftersom barnet inte får något studiebidrag i juli och augusti.

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid så att vi kan räkna om löneutmätningen för dessa månader. Annars riskerar du att utmätningen blir för stor och du får behålla ett lägre belopp än du har rätt till.

Arbetsgivaren följer inte beslutet

Den som betalar ut din lön eller ersättning är skyldig att följa beslutet och skriftligen meddela dig hur mycket som dragits från din lön eller ersättning vid varje utbetalningstillfälle. Oftast kan du se det på din lönespecifikation eller motsvarande.

En arbetsgivare som drar det beslutade beloppet från din lön, men inte betalar in pengarna till oss, blir betalningsansvarig om utmätningen gäller vissa skulder till staten. Då kan du bli fri från betalningsansvaret för det belopp som dragits från din lön.

Däremot blir du inte fri från betalningsansvar om din arbetsgivare inte redovisar det som dragits från din lön, och utmätningen gäller skulder till exempelvis

 • banken
 • inkassobolag
 • andra enskilda fordringsägare.

Kontakta oss

Om du misstänker att din arbetsgivare dragit pengar från din lön, men inte betalat till oss, ska du genast kontakta oss så att vi kan hjälpa dig.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på egen hand under överskådlig tid? Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Frågor och svar