Vad är ett utslag?

Ett utslag är ett beslut om att betala eller göra något. Ett utslag kan jämföras med en dom. Om någon anser att du exempelvis är skyldig hen pengar, kan hen ansöka om att få sitt krav fastställt hos oss i ett utslag. Ett utslag innebär att den som vill ha betalt i nästa steg kan ansöka om att vi driver in skulden.