Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något

Har du fått ett beslut (till exempel ett utslag) eller en dom om att du ska betala eller göra något? Då kan den som vill ha betalt eller få något utfört (sökanden) ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Här kan du läsa vad som händer om vi utmäter din lön, din egendom eller ditt företags egendom. Vi förklarar också vad som händer om du får ett beslut om att du ska vräkas (avhysas) från din bostad eller från företagets lokal.