OCR-beräkning

När du ska betala till oss via bankgiro måste du ange ett referensnummer, ett så kallat OCR-nummer. Numret är unikt för dig och finns i brevet du fått från oss. Har du inte kvar brevet kan du få fram ditt OCR-nummer i OCR-beräknaren.

Om du har en skuld eller om du vill fördela din betalning på alla dina skulder, kan du använda OCR-numret du får fram.

Fyll i person- eller organisationsnummer i rutan nedan och tryck på knappen "Beräkna" så visas OCR-numret.

Du använder OCR-numret när du betalar till bankgironummer 5045-3158.

OCR-beräkning

ååmmdd-nnnn

Har du flera skulder och vill betala en specifik skuld, hittar du information om du gör här:

Betala en specifik skuld

Om du inte får fram ett OCR-nummer, hittar du information hur du gör här:

Du får inte fram ett OCR-nummer