Undvik utmätning genom nedsättning

Har du dömts att betala pengar i en dom? Då är du skyldig att betala omedelbart, även om du överklagar domen. Du kan undvika utmätning genom att nedsätta (deponera) det belopp som motsvarar skulden hos oss.

För att förhindra att den du är skyldig pengar vänder sig till oss för att få betalt, kan du nedsätta (deponera) pengar som motsvarar skulden hos oss.

Tänk på att

Du kan endast nedsätta pengar om domen inte vunnit laga kraft, det vill säga att du fortfarande har möjlighet att överklaga domen.

Du kan inte sätta ned pengar i allmänt mål, till exempel böter, vite, skatt, tull, avgift eller andra medel till staten.

Så gör du en nedsättning

För att göra en nedsättning kan du posta eller mejla domen till oss med din begäran om nedsättning.

Hit postar du din ansökan

Skicka din ansökan till det kontor som finns närmast där du bor:

Kronofogden, Juristsektionen
Postadress dit du skickar ansökan
Postnummer och ort dit du skickar ansökan

Våra kontor

Om domen har överklagats måste du också lämna in ett besked från domstolen om överklagandet.

Ditt ärende får ett diarienummer

När vi har tagit emot din begäran om nedsättning får ditt ärende ett diarienummer. Vi skickar diarienumret via mejl eller brev till dig.

Betala till oss

Därefter ska du betala beloppet du är skyldig enligt domen. Det kan vara:

 • utdömt belopp och rättegångskostnader
 • ränta, vilken ska beräknas till och med den dag då betalningen kom till oss – använd vid behov vår ränteberäknare
  Beräkning av skuldränta
 • kostnader som har uppstått om den du är skyldig pengar har hunnit vända sig till oss för att få betalt. Kostnader kan till exempel vara vår ansökningsavgift på 600 kronor.
  Avgifter och kostnader

Sedan tar vi ställning till om din begäran om nedsättning kan godkännas. Vi skickar ett brev till dig om vi godkänner eller avslår din begäran.

Lämna uppgifter vid betalning

Du ska betala till vårt bankgiro ­756-­2036. Det är viktigt att du vid betalningen ger följande information:

 1. Nedsättning UB 3:6
 2. Diarienummer (till exempel KFM XXXX-2020)

Vad innebär en nedsättning?

Om vi godkänner din begäran om nedsättning, beslutar vi att inte utmäta för skulden. Vi skickar beslutet per brev till dig och den du är skyldig pengar.

Vi beslutar till vem av er pengarna ska betalas ut när du eller din motpart lämnar in en dom som vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas).

Om domen inte har ändrats betalar vi ut pengarna till din motpart.

Har domstolen beslutat att du inte ska betala (upphävt din skyldighet att betala), återbetalar vi i stället pengarna till dig.

Tänk på att

Om du ska betala ränta fortsätter den att löpa, trots nedsättning. Nedsättning förhindrar endast att vi utmäter för skulden (verkställighet).

Undvika utmätning på annat sätt

Du kan även ställa säkerhet för att undvika utmätning. Det gör du genom pant, borgen eller företagshypotek om tingsrätten eller förvaltningsrätten har beslutat att du är skyldig att betala, och beslutet inte har prövats i överrätten (hovrätt eller kammarrätt).

Du kan bara ställa säkerhet genom att pantsätta tillgodohavanden hos banken eller kreditmarknadsföretag om hovrätten eller kammarrätten har prövat din skyldighet att betala.

Hur betalar du en skuld när domen har vunnit laga kraft?

Du kan inte nedsätta pengar om domen har vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga). Din skyldighet att betala är då slutligt prövad och du kan inte längre undvika utmätning.

När domen har vunnnit laga kraft betalar du antingen

 1. till oss – om den du är skyldig pengar har ansökt om vår hjälp med att driva in skulden
 2. till den du är skyldig pengar – om det inte finns något mål mot dig hos oss.

Så här betalar du/företaget