Skuld kan få sekretess

En skuld som har funnits hos oss för utmätning kan omfattas av sekretess. Då är uppgiften inte längre offentlig och vi lämnar inte ut den. Uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan också vara sekretessbelagda.

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för utmätning. Följande skulder kan få sekretess:

 • skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd (allmänna mål)
 • skulder till privatpersoner och företag (enskilda mål).

Du kan inte ansöka

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretess­markerad hos oss om kraven är uppfyllda.

Krav för att en skuld ska få sekretess

Olika krav gäller om du är privatperson eller företagare, och om det är en äldre eller en ny skuld.

För dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska få sekretess:

 • Du har ingen tidigare eller annan skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

För dig som är privatperson

Är du en privatperson med skulder som gäller obetalda skatter, underhållsstöd eller felparkeringsavgifter (allmänna mål) och som har registrerats före den 1 december 2018? Eller har du skulder till privatpersoner eller företag (enskilda mål)? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med skulder i allmänna mål som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna mål inom avitiden, det vill säga innan sista betaldatum, har uppgiften om skulden alltid sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder (till staten, en kommun, en privatperson eller ett företag) inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden, det vill säga efter sista betaldatum, och får en ny skuld? I så fall tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 1. utslag
 2. våra beslut.

Det här är ett utslag

När ett krav till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett beslut (utslag). Det är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (du har fått ett föreläggande), och att vi därefter har fastställt kravet.

Samma sak gäller när kravet handlar om att du ska göra något (handräckning). Då fastställer vi kravet, till exempel att du ska lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga:

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Betalningsanmärkning

Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen. Det är kreditupplysningsföretagen som i sin tur ger dig eller företaget en betalningsanmärkning.

Mer om betalningsanmärkning och sekretess

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om skulder för obetalda skatter, felparkeringsavgifter eller underhållsstöd (allmänt mål) förrän tiden för att betala (avitiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner normalt har två veckor på sig för att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Ta bort betalningsanmärkningen

Kreditupplysningsföretagen ska ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss, om din skuld omfattas av sekretess.

Det finns flera frågor och svar om betalningsanmärkning på vår webbplats.