Kan jag följa mitt ärende om att få ett krav fastställt på Mina sidor?

Ja, du kan se status på ditt eller dit företags krav om du klickar på Mina krav mot andra och därefter väljer Förelägganden.

Du hittar mer information på webbplatsen:

Förelägganden