Varför kan inte alla företrädare invända (bestrida) mot ett krav (föreläggande)?

Bara en person kan signera elektroniskt. Av den anledning är det bara företrädare med ensam firmateckningsrätt som kan invända (bestrida) kravet.