Vad krävs för att jag ska kunna företräda ett företag och logga in på Mina sidor?

Du behöver vara registrerad företrädare hos Bolagsverket. Vilken roll du ska ha beror på vilken företagsform du företräder.

Om företaget är ett aktiebolag, ska du vara registrerad styrelseledamot eller vd hos Bolagsverket. För ekonomisk förening ska du vara registrerad styrelseledamot, för handelsbolag bolagsman och för kommanditbolag komplementär.

Om du har den roll som krävs för det företag du företräder kan du logga in på Mina sidor och se den information som finns om företaget hos oss.

Observera att företag inte får vara i fusion, konkurs, likvidation eller avregistrerat.