Jag har betalat ett föreläggande eller utslag men det syns ändå, vad beror det på?

Utslag är ett slags beslut. Det är beslutet som visas i tjänsten Mina förelägganden. Om du vill veta att din betalning i ett betalningsföreläggande har registrerats, ska du kontakta ombudet eller den som vill ha betalt. Det är bara du som loggar in på Mina sidor som ser den information som rör dig där.