Förelägganden

Vill du ha koll på status för krav du ansökt om att vi ska fastställa i ett beslut? Då kan du som är sökande använda e-tjänsten Förelägganden.

När du som är sökande har loggat in kommer du först till en startsida. Här hittar du sidan Mina krav mot andra och därefter tjänsten Förelägganden.

Vad du kan se

I tjänsten Förelägganden kan du exempelvis se

  • de pågående mål som du har ansökt om att få fastställda
  • status för ditt mål, som till exempel om den svarande har tagit emot kravet (blivit delgiven)
  • målnummer, ankomstdatum och referensnummer
  • dina avslutade mål, även om du anlitat ett ombud.

Du kan även återkalla en ansökan om betalningsföreläggande och handräckning i e-tjänsten.

Läs mer om återkallelse på webbplatsen.

Återkalla din ansökan

Förelägganden

För dig som företräder ett företag

Du som företräder ett företag kan använda e-tjänsten Förelägganden. Mer information om e-tjänster för dig som företräder ett företag hittar du här:

Mina sidor

E-tjänsten Mål som verkställs

Vill du veta mer om de fastställda krav som du vill att vi hjälper dig att få genomförda ska du använda e-tjänsten Mål som verkställs.

Mål som verkställs