Jag har betalat ett föreläggande – hur meddelar jag det till er?

Du behöver meddela oss skriftligen att du har betalat. Informationen från dig skickar vi vidare till den som vill få betalt. I tjänsten Mina förelägganden i mål under "Att göra" kan du som är privatperson välja ”Jag anser att kravet är fel”. Vi kallar det för att du bestrider, eftersom du redan har betalat och inte vill att vi ska fatta ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala kravet.

Du kan också meddela oss via mejl eller vanlig post.