Svar på förfrågan

E-tjänsten ”Svar på förfrågan” riktar sig till företrädare för arbetsgivare, a-kassor eller pensionsutbetalare. Använd e-tjänsten för att exempelvis lämna uppgifter om en persons lön eller ersättning.

Vilken information du ska lämna skiljer sig åt beroende på om du företräder en arbetsgivare, a-kassa eller pensionsutbetalare.

För arbetsgivare

Logga in

Logga in genom att använda e-legitimation.

Lämna uppgifter

Har du fått en blankett där vi ber dig lämna uppgifter om din anställdas lön eller ersättning? Då kan du lämna uppgifterna i tjänsten ”Svar på förfrågan” i stället för att skicka tillbaka blanketten.

Du kan dessutom lämna andra uppgifter, exempelvis om en person har slutat på företaget. Det är viktigt att du lämnar denna information till oss.

Du är skyldig att lämna upplysningar om din anställdas inkomst i form av

  • lön
  • pension
  • andra ersättningar.

Du kan få hjälp av oss

Om tjänsten inte fungerar för dig, hittar du mer information om vad du kan göra på webbplatsen.

Problem att logga in eller med e-tjänst

För a-kassor och pensionsutbetalare

Logga in

Logga in genom att använda e-legitimation.

Lämna uppgifter

Har du fått en blankett där vi ber dig lämna uppgifter om en persons lön eller ersättning? Då kan du lämna uppgifterna i e-tjänsten ”Svar på förfrågan” i stället för att skicka blanketten till oss.

Du är skyldig att lämna upplysningar om en person har inkomst i form av

  • lön
  • pension
  • andra ersättningar.

Svar på förfrågan