Bedömning av marknadsvärde, bostadsrätt

Blanketten "Bedömning av värdering, bostadsrätt" kan du använda för att beskriva och värdera en bostadsrätt, om ditt företag har fått det i uppdrag av oss.

Vägleda spekulanter

Syftet med värderingen är att vägleda spekulanter. Värderingen är också ett underlag för oss vid prövning av vilket pris bostadsrätten kan säljas till.

Bedömning av marknadsvärde, bostadsrätt

Blankett