Skuldupplysning om någon annan

Du kan beställa ett registerutdrag om du vill veta ifall någon har en obetald skuld hos oss. Det finns lagar som hindrar oss från att mejla uppgifter från våra register, men vi kan ge dig informationen via telefon eller per post.

Vill du beställa ett registerutdrag kan du mejla oss

  • personnummer
  • organisationsnummer eller ärendenummer
  • adressen dit du vill att vi skickar utdraget.

Du kan även ringa till oss.

Våra register kan ge dig information om

  • det finns skulder för indrivning, samt i vissa fall, om det har funnits skulder de senaste åren
  • vem eller vilka som vill få betalt
  • krav på betalning (betalningsförelägganden), tre år tillbaka i tiden
  • krav på betalning blivit återkallade av sökanden eller fastställda i ett beslut (utslag)
  • beslut om skuldsanering.
  • beslut om konkurs.

Registerutdragen ger dig inte svar på frågor om

Observera

Vi gör inte en bedömning av någons ekonomiska status eller om hen är lämplig att göra affärer med.

Skulduppgifter inför upphandling

Du kan kontrollera skatteskulder inför en upphandling med vår e-tjänst.

Skuldutdrag

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor.