Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)

Du som har krav mot flera kan använda vårt fortsättningsblad tillsammans med din ansökan om betalningsföreläggande.

Du behöver bara göra en ansökan om det är

  • flera som ansvarar gemensamt för en skuld och
  • grunden till att du söker betalning är densamma för alla.

Ansöka om betalningsföreläggande (fortsättningsblad)