Konkurstillsyn

Vill du som är konkursförvaltare eller rekonstruktör kommunicera skriftligt med oss? Gör det i vår e-tjänst ”Konkurstillsyn".

Tjänsten ”Konkurstillsyn” är till för

  • dig som är konkursförvaltare
  • andra som arbetar med konkurser
  • rekonstruktörer
  • andra som arbetar med rekonstruktioner.

Logga in med Bank-id

Logga in med Bank-id om du ska lämna handlingar. Det gäller även när handlingen har upprättats av någon annan.

Konkurstillsyn

Instruktion: Kronofogdens e-tjänst för konkursförvaltare och rekonstruktörer Pdf, 921 kB.

Så här gör du

Det är viktigt att du väljer rätt handlingstyp när du skickar in en handling. Du får i vissa fall en förklaring när du väljer handlingstyp i rullisten.

Kom ihåg att du ska fylla i

  1. person- eller organisationsnummer på den som ska betala (gäldenären)
  2. vilken typ av handling det är.

Skicka olika handlingar separat

Om handlingen innehåller flera olika dokument är det bäst att du skickar dem separat.

Ett exempel är om samma handling innehåller slutredovisning och redogörelse enligt 7:17 konkurslagen.

Handlingar med olika delar

Om handlingen innehåller flera delar, till exempel förvaltarberättelse och årsredovisning, kan du ladda upp flera filer. Välj en av dem som huvudhandling och ladda upp de andra som bilagor. Du kan även välja att ladda upp allting som en gemensam huvudhandling.

30 MB gräns när du bifogar handlingar

Du kan bifoga handlingar som är maximalt 30 MB i tjänsten. Är handlingen större får du ett felmeddelande. Vill du skicka in stora filer med exempelvis bilder, kan du antingen komprimera bilderna innan du skickar dem eller skicka bilderna var och en för sig.

Beslut om lönegaranti kan du skicka i en gemensam fil om besluten rör samma konkurs- eller rekonstruktionsgäldenär, och om besluten har fattats samma dag.

Ett kvitto per inloggning

När du lämnat in handlingar kan du välja att skriva ut ett daterat kvitto på de inskickade handlingarna – du får ett kvitto per inloggning.