Rapportering

E-tjänsten ”Rapportering” riktar sig till företrädare för arbetsgivare, a-kassor och pensionsutbetalare. I e-tjänsten rapporterar du avvikelser och vem du har betalat in pengar för, enligt ett beslut om utmätning av lön eller ersättning.

Vilken information du ska lämna skiljer sig åt beroende på om du företräder en arbetsgivare, a-kassa eller pensionsutbetalare.

För arbetsgivare

Logga in

Logga in genom att använda Bank-id.

Rapportera först och betala sen – en gång per månad

En gång i månaden ska du som företräder en arbetsgivare

 1. rapportera i e-tjänsten – då får du ett referensnummer som du använder när du gör månadens inbetalning
 2. betala in det belopp som står i beslutet om utmätning av lön eller ersättning. Du redovisar en klumpsumma om du betalar in ett belopp för flera personer som har utmätning.

Gör så här

I e-tjänsten meddelar du

 • vem eller vilka du gör inbetalningen för
 • hur mycket av beloppet som ska redovisas per person (om du betalat in en klumpsumma för flera personer)
 • varför du eventuellt inte kan göra ett avdrag enligt beslutet, till exempel för att en person har rätt till ett förbehållsbelopp (läs mer nedan).

Därefter använder du referensnumret du fick vid rapporteringen och betalar in

 • det belopp som står i beslutet om utmätning
 • en klumpsumma – om du betalar in ett belopp för flera personer som har utmätning. 

Förbehållsbelopp i beslutet

I ett beslut om utmätning av lön eller ersättning står ett förbehållsbelopp – ett belopp som den skuldsatta alltid har rätt att behålla. Förbehållsbeloppet går före utmätningsbeloppet. Det är därför viktigt att du i e-tjänsten meddelar oss om det inte går att dra av utmätningsbeloppet. Skriv gärna varför du inte kan göra avdraget.

Utlandsbetalningar

Du som betalar från via bank från utlandet hittar information om hur du gör på webbplatsen.

Referens hittar du i utskicket

Du hittar den referens du ska använda i utskicket från oss.

Bortse från att det inom parentesen efter referens står OCR-nummer på följande sida:

Betala via bank från utlandet

Logga in och hitta mer hjälp

Du hittar mer hjälp och instruktioner när du har loggat in. Tjänsten stödjer filuppladdning av de anställdas avdrag i formatet CSV, det vill säga poster som avgränsas med semikolon.

Du kan använda en Excelmakromall när du ska skapa CSV-filen. Nedan finns en instruktion för hur du loggar in och rapporterar avdrag och avvikelser.

Du kan få hjälp av oss

Om tjänsten inte fungerar kan du i stället mejla uppgifterna till oss. Var noga med att skriva företagets

 1. namn
 2. organisationsnummer
 3. telefonnummer.

Skriv en lista på anställda som har löneutmätning.

Mejla oss: arbetsgivare@kronofogden.se

För a-kassor och pensionsutbetalare

Logga in

Logga in genom att använda a-kassans eller pensionsutbetalarens Bank-id.

Betala en gång per månad

En gång i månaden ska du som företräder en a-kassa eller en pensionsutbetalare betala in det belopp som står i beslutet om utmätning av lön eller ersättning.

Du redovisar en klumpsumma om du betalar in ett belopp för flera personer som har utmätning.

I e-tjänsten meddelar du sedan

 • vem eller vilka du gör inbetalningen för
 • hur mycket av beloppet som ska redovisas per person (om du betalat in en klumpsumma)
 • varför du eventuellt inte kan göra ett avdrag enligt beslutet, till exempel för att en person har rätt till ett förbehållsbelopp (läs mer nedan).

Förbehållsbelopp i beslutet

I ett beslut om utmätning av lön eller ersättning står ett förbehållsbelopp. Beloppet har den skuldsatta alltid rätt att behålla innan du gör avdraget. Förbehållsbeloppet går före utmätningsbeloppet. Det är därför viktigt att du i e-tjänsten meddelar oss om det inte går att dra av utmätningsbeloppet. Skriv gärna varför du inte kan göra avdraget.

Kvittens på rapportering

Vill du ha en kvittens efter att du har rapporterat, kan du läsa i lathunden hur du gör.

Lathund spara kvittens som pdf i webbläsaren Chrome Pdf, 334 kB.