Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Bedömning av marknadsvärde, fastighet

Blanketten "Bedömning av värdering, fastighet" kan du använda för att beskriva och värdera en fastighet, om ditt företag har fått det i uppdrag av oss.

Vägleda spekulanter

Syftet med värderingen är att vägleda spekulanter. Värderingen är också ett underlag för oss vid prövning av vilket pris fastigheten kan säljas till.

Bedömning av marknadsvärde, fastighet