Finns okända långivare (kallelse på okänd borgenär)

I samband med en skilsmässa, avveckling av ett dödsbo eller företag eller när en förening (inte ideell), ska upplösas (likvideras), kan du behöva ta reda på om det finns långivare som vill ha betalt (borgenärer).

Du ska använda dig av blanketten ”Ansökan om kallelse på okända borgenärer”. Den som inte svarar på kallelsen riskerar att förlora rätten att få betalt.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer

Vi och Bolagsverket utfärdar kallelse på okända borgenärer. Ansök hos Bolagsverket om ansökan gäller

 • ett aktiebolag
 • en ekonomisk förening
 • ett ömsesidigt försäkringsbolag
 • ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag
 • en försäkringsförening
 • en tjänstepensionsförening.

Bolagsverket

I övriga fall ansöker du hos oss.

Din ansökan ska tydligt visa att den rör kallelse på okända borgenärer. Ansökan ska innehålla

 1. namn och person- eller organisationsnummer på den vi ska utfärda kallelse på (gäldenär)
 2. ditt namn, adress och telefonnummer
 3. dokument som styrker att du är behörig att ansöka
 4. ditt eventuella ombud eller kontaktperson med namn, adress och telefonnummer
 5. en förteckning av gäldenärens kända borgenärer med adresser, eller information om att du inte känner till några kända borgenärer
 6. en bouppteckning stämplad av Skatteverket om din ansökan rör en avliden persons okända borgenärer.

Kom ihåg

Glöm inte att du ska underteckna ansökan.

Avgiften är 625 kronor som du betalar till bankgiro 5053-0963.

Skriv gäldenärens person- eller organisationsnummer så att vi kan registrera din betalning på rätt ansökan.

Du måste ha betalat avgiften för att vi ska handlägga din ansökan.

Skicka din ansökan

Du ska skicka din ansökan till:

Kronofogden
Kundservice
405 16 Göteborg

Vad händer sedan?

Vi publicerar en kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. I den ber vi okända borgenärer att skriftligen skicka in sina krav till oss.

Post- och Inrikes Tidningar

Vi informerar sedan alla kända borgenärer som du gett oss kontaktuppgifter till. Det gör vi senast en månad före anmälningstidens utgång.

När sista anmälningsdagen har passerat meddelar vi om någon borgenär har kontaktat oss.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor.