Grafisk profil

Den grafiska profilen är vårt gemensamma ansikte utåt. Tillsammans med våra bilder, logotypen och texter, det vi säger och det vi gör, skapar den grafiska profilen bilden av Kronofogden.

Oavsett om du besöker vår webbplats, använder våra e-tjänster eller tar del av informationsmaterial och annonser, ska upplevelsen vara densamma. Det skapar tydlighet och enhetlighet, och en stark känsla av de värden vi står för.