Typsnitt

Vårt profiltypsnitt Roboto är ett typsnitt med stor flexibilitet som passar i både analoga och digitala kanaler. Typsnittet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla.

Profiltypsnitt Roboto

Typsnittet finns i många olika vikter. I vår dagliga kommunikation använder vi främst Regular, Light och Bold.

Profiltypsnitt, används till de flesta ändamål
Profiltypsnitt, används till de flesta ändamål. I vår dagliga kommunikation använder vi främst Regular, Light och Bold.

Typografi tillämpning

Typsnittet finns i många olika vikter. I vår dagliga kommunikation använder vi främst Regular, Light och Bold.

Typsnitt för dokument i Microsoft Office

I våra Office-dokument använder vi Arial som rubriktypsnitt och Times New Roman till brödtext, utom i Powerpoint. Se nedan.

Arial används till rubriker och kortare texter så som ingresser och bildtexter. Det ska också användas till faktarutor och diagram.

Times New Roman används i alla längre löpande texter där kravet på läsbarhet är som störst.

I Powerpoint använder vi Arial till all text, alltså både till rubriker och brödtext.

Arial och Times New Roman använder vi i normal och kursiv, regular eller bold. Kursiv används till att förstärka enskilda ord eller stycken.

Typsnitt för längre brödtext i trycksaker

För långa texter i trycksaker, där vi behöver ett komplement till Roboto, kan vi använda Times New Roman.