Kontorsmaterial

Här kan du läsa om våra riktlinjer för visitkort, dokumentmallar, e-postsignatur med mera.

Visitkort

Format och storlek på logotyp

Format

90 × 55 mm

Logotyp

42 mm bred

Uppgifter på visitkort

På visitkort finns uppgifter om

 • namn
 • funktionstitel
 • myndighetsnamn
 • postadress
 • postort
 • besöksadress
 • webbadress
 • e-postadress
 • direktnummer
 • mobilnummer
 • faxnummer.

Textgrader och radavstånd

Textgrader och radavstånd

Namn:

Roboto bold 9 pkt

Kronofogden:

Roboto bold 7 pkt, 9,5 pkt radavstånd

Webbadress:

Roboto bold 7 pkt, 9,5 pkt radavstånd, profilfärg

Övrig text:

Roboto light 7 pkt, 9,5 pkt radavstånd

Avståndet mellan namngruppen och adress­gruppen är en hel blankrad 7/9,5 pkt. Informationsgrupperna har fast underkant och växer uppåt, beroende på innehåll.

Internationellt visitkort

Format och storlek på logotyp.

Format:

90 × 55 mm

Internationell logotyp:

42 mm bred

För måttangivelser och instruktioner i övrigt, se Visitkort.

Korrespondenskort, allmänt

Format och storlek på logotyp.

Format:

148 × 90 mm

Logotyp:

42 mm bred

Uppgifter på korrespondenskort:

På korrespondenskort finns uppgifter om

 • myndighetsnamn
 • postadress
 • postort
 • besöksadress
 • telefonnummer
 • faxnummer
 • webbadress.

Textgrader och radavstånd, se svenskt visitkort.

Kuvert C4

Format och storlekar.

Format:

324 × 229 mm

Logotyp:

50 mm bred

Porto betalt-ruta:

20 × 20 mm

Textgrader och radavstånd:

Textgrader och radavstånd.

Avsändaradress:

Roboto light 8 pkt

Kontaktuppgifter:

Roboto bold 9 pkt, 14 pkt radavstånd

Porto betalt:

Roboto light 7 pkt, 13 pkt radavstånd

A/B-brev:

Roboto Bold/light 10 pkt, 21,8 pkt radavstånd


Kuvert C5

Format och storlekar.

Format:

229 × 162 mm

Logotyp:

50 mm bred

Porto betalt-ruta:

20 × 20 mm

Textgrader och radavstånd:

Textgrader och radavstånd.

Avsändaradress:

Roboto light 8 pkt

Kontaktuppgifter:

Roboto bold 9 pkt, 14 pkt radavstånd

Porto betalt:

Roboto light 7 pkt, 13 pkt radavstånd

A/B-brev:

Roboto Bold/light 10 pkt, 21,8 pkt radavstånd


Kuvert S65

Format och storlekar.

Format:

225 × 110 mm

Logotyp:

50 mm bred

Porto betalt-ruta:

20 × 20 mm

Textgrader och radavstånd:

Textgrader och radavstånd.

Kontaktuppgifter:

Roboto bold 9 pkt, 14 pkt radavstånd

Porto betalt:

Roboto light 7 pkt, 13 pkt radavstånd


Andra kuvert

Det finns även ett antal varianter av de vanligaste kuverten, och ett antal andra storlekar och modeller på kuvert. Exempelvis finns expanderpåse B4, stående C4, B5, internationella kuvert och olika varianter av svarspostkuvert. Dessa ska formges enligt samma regler som de angivna.

Word, dokumentmallar

Våra mallar för olika dokument finns samlade under en knapp i Word, ”Kronofogden-knappen”, för alla medarbetare som är inloggade. När du klickar på knappen får du upp en meny med olika kategorier. Varje kategori innehåller ett antal mallar.

Endast dessa mallar ska användas vid skapande av dokument. Det är också viktigt att använda de förinställda inställningarna för brödtext, rubriker med mera så att layouten blir korrekt och dokumenten uppfyller tillgänglighetskraven.

E-postsignatur

Word-fönster med
E-postsignaturen skapas i Word genom att klicka på "Nytt" och sedan välja "Outlooksignatur".

I all korrespondens via e-post ska en standardiserad signatur användas, gemensam för alla medarbetare. E-postsignaturen finns även i en engelsk variant.

Två mailfönster med svensk och engelsk e-post signatur.
Exempel på svensk och engelsk signatur.