Bild och grafik

Våra bilder används för att förstärka och samspela med det budskap vi vill förmedla. Bilderna ska bidra till att Kronofogden upplevs som pålitliga, hjälpsamma och offensiva. Vi är korrekta och opartiska, mänskliga och lyhörda och vi visar tillit till kundens förmåga att lösa sin egen situation.

Bildspråk

Våra bilder har en dokumentär prägel och får inte kännas arrangerade. Bilder på människor ska visa dem i deras vardag, och miljöer ska framstå som naturliga. Bilderna ska stärka och samspela med budskapet och inte användas som dekoration.

Vi strävar efter ett bildspråk som är jämställt och inkluderar människor med olika kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religiöst uttryck, funk­tions­nedsättning, sexuell läggning, ålder, stil och storlek.

Bryt gärna traditio­nella mönster för i vilka sammanhang kvinnor och män avbildas och vilka roller, vilket uttryck och vilken relation de har till varandra på bild.

Bilderna visar också att det finns ”vanliga” människor bakom myndighetsfasaden.

Generellt för fotografering

 • Fotografera människor i sin vardagliga miljö. Det ger trovärdighet och ett naturligt sammanhang.
 • Eftersträva en relevant händelse i bilden. Bilderna ska kännas aktiva och inte uppställda eller arrangerade.
 • Använd det naturliga och det befintliga ljuset. Om uppdraget kräver blixt så efterlikna det naturliga ljuset.
 • Använd oskärpa. Det ökar koncentrationen på huvudmotivet och ger en lugn känsla och en mjuk framtoning.
 • Avslappnad styling. Motiven ska inte kännas ”uppklädda”. Det gäller även make-up.
 • Konsekvent efterbehandling. Eftersträva enhetlig färgbalans, kontrast och ljushet i de bilder som levereras till Kronofogden.
 • Undvik identifierbara barn i bilderna.

Färgtonade bilder

Bilder kan även presenteras med en färgton. Använd någon av våra profilfärger eller en svartvit kombination. Tvåfärgade bilder är särskilt användbara när text och grafik ska ligga på en bild i till exempel filmer eller i digitala kanaler.

Exempel på färgtonade bilder med text i bild
Exempel på bilder i digitala kanaler.

Piktogram/ikoner

Piktogram (även kallade ikoner) är verktyg som hjälper oss att skapa igenkänning i vårt kommunikationsarbete. Vi använder de grafiska elementen om vi vill förtydliga en funktion eller stödja ett budskap.

Våra piktogram består av enkla linjeteckningar med få detaljer. Det gör piktogrammen skalbara oberoende av kanal. Piktogrammen kan vara vita mot färgad bakgrund eller färgade mot vit bakgrund. Alla våra profilfärger kan användas men tänk på läsbarhet och tillgänglighet.

Exempel på ikoner
Använd förslagsvis piktogram som grund till annan infografik för att hålla ihop Kronofogdens profil.

Illustrationer

Våra illustrationer utgår från vårt manér för piktogram men kan innehålla fler objekt och detaljer.

Vi tillämpar principen flat design, eller platt design, en minimalistisk designprincip som handlar om att skala av, förenkla, och undvika dekorativa element och effekter som till exempel övertonade skuggor och färggradienter.

Använd illustrationer

 • när en fotografisk bild inte går att använda
 • när något är svårt att fånga med en bild
 • för att förtydliga en process eller en instruktion.

Tänk på att

 • illustrationen alltid måste ha ett syfte
 • du med fördel kan utgå från piktogram som sätts ihop till en grund för illustrationen.

Diagram/grafer

Syftet med ett diagram är att förenkla och tydliggöra. Det ska vara enkelt i sin utformning och innehålla så få färger som möjligt.

Diagrammet ska också vara utformat så att det går att läsa utan att enbart förlita sig på färger.

Exempel på diagram.
Diagram kan göras på olika sätt beroende på hur de ska användas.


Exempeldiagram 1

Exempel på linjediagram
Ett linjediagram där man använt både färger, mönster och text för att tydliggöra de olika linjerna.


Exempeldiagram 2

Exempel på linjediagram.
Ett linjediagram där man använt både färger, mönster och bokstäver för att tydliggöra de olika linjerna.


Exempeldiagram 3

Exempel på stapeldiagram.
Ett stapeldiagram med två staplar där man enbart använt två olika färger men där den ljusare färgen fått en mörkare ram för att bli tydligare.


Exempeldiagram 4

Exempel på cirkeldiagram.
Cirkeldiagram görs som ringdiagram och har informationstexter intill varje del för att vara tillgängliga.

Tabeller

Våra tabeller ska formges så att det blir så enkelt som möjligt för läsaren att ta del av informationen. Använd ett fåtal färger och väl avvägd typografering. Om lämpligt kan tabellhuvudet göras i färg med negativ text. Fält som ska framhävas kan göras i en avvikande färg eller toning.

Exempel på tabeller.
Exempel på tabeller.