Vår organisation

Kronofogden är en statlig myndighet som sorterar under Finansdepartementet.

Rikskronofogde och myndighetschef är Fredrik Rosengren. Vårt organisationsnummer är 202­100-5646.

Så här ser vår organisation ut:

Kronofogdens organisation med rikskronofogden, biträdande rikskronofogden, internrevisionen, huvudkontorets avdelningar och dess enheter samt Insynsrådet.
Kronofogdens organisation med rikskronofogden, biträdande rikskronofogden, internrevisionen, huvudkontorets avdelningar och dess enheter samt Insynsrådet.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av myndighetens högsta chef rikskronofogden, biträdande rikskronofogden samt alla avdelningschefer.

Du hittar bilder på ledningsgruppen i vår bildbank.

Bildbanken

Det här är vår ledningsgrupp:

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, i halvfigur.
Fredrik Rosengren, rikskronofogde
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, i halvfigur.
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde
Mats Bengtsson, tillförordnad produktionsdirektör, porträtt
Mats Bengtsson, tillförordnad produktionsdirektör
Annika Steffner, it-direktör, porträtt
Annika Steffner, it-direktör
Pernilla Gyllner, kommunikationsdirektör, porträtt
Pernilla Gyllner, kommunikationsdirektör
Maria Johansson, hr-direktör, syns leende i halvfigur.
Maria Johansson, hr-direktör
Marie Olausson, tillförordnad  direktör verksamhetsstödsavdelningen, porträtt
Marie Olausson, tillförordnad direktör verksamhetsstödsavdelningen
Ulrika Lindén, rättschef, syns leende i halvfigur.
Ulrika Lindén, rättschef
Tomas Höglund, utvecklingsdirektör, i halvbild
Tomas Höglund, utvecklingsdirektör
Kristin Alm, enhetschef, adjungerad medlem i ledningsgruppen, i halvbild
Kristin Alm, enhetschef, adjungerad medlem i ledningsgruppen

Insynsrådet

Insynsrådet leds av rikskronofogden. Regeringen utser de övriga medlemmarna. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter utan ska utöva insyn och ge myndighetschefen råd.

Följande är medlemmar i insynsrådet:

Fredrik Rosengren, rikskronofogde, i halvfigur.
Fredrik Rosengren, rikskronofogde
Hans Andersson, advokat på Advokatsamfundet, porträtt.
Hans Andersson, advokat på Advokatsamfundet
Patrik Gustavsson, avdelningschef på Spelinspektionen, halvfigur
Patrik Gustavsson, avdelningschef på Spelinspektionen
Yasmine Eriksson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, halvfigur
Yasmine Eriksson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, porträtt.
Marita Stureson, budget- och skuldrådgivare, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso, porträtt.
Fredrik Engström, advokat på Svensk Inkasso
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen, porträtt.
Michael K Andersson, rådgivare på Finansinspektionen
Ida Ekeroth Clausson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, porträtt
Ida Ekeroth Clausson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Per-Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, porträtt.
Per-Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket, porträtt.
Cathrin Lundqvist, avdelningschef på Konsumentverket
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten, porträtt.
Gunilla Hedwall, avdelningschef på Polismyndigheten
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, porträtt.
Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna