Dina rättigheter, lagar och regler

Olika rättskällor styr och är viktiga för vårt arbete. Dina rättigheter är också i fokus för oss.

Vårt arbete styrs bland annat av författningar som är centrala för vår verksamhet, våra föreskrifter, ställningstaganden och handböcker.

Dataskyddsförordningen, som gäller inom EU, reglerar dina rättigheter. Förordningen innehåller exempelvis bestämmelser om hur vi får behandla personuppgifter, rättelse av felaktiga och missvisade uppgifter samt hur du kan överklaga ärenden om personuppgifter.