Dataskyddsombud

På Kronofogden behandlar vi personuppgifter. Vårt dataskyddsombud ser till att vi behandlar dem enligt dataskyddsförordningen.

Vårt dataskyddsombud, Johanna Mörnefält, ser till att vi på myndigheten behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Det kan ombudet exempelvis göra genom att informera och följa upp verksamheten.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen eller om du har frågor om dina personuppgifter kan du mejla till dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@kronofogden.se

Har du andra frågor, exempelvis i ett enskilt ärende, kan du

  • ringa oss
  • mejla genom att använda vårt mejlformulär.

Ställ din fråga