Ställningstagande

Vi tar fram rättsliga ställningstaganden i principiella frågor när rättsläget är oklart. Syftet med ett ställningstagande är att vi tillämpar lagen på ett enhetligt sätt.

Vi ska följa ställningstaganden då andra regler av högre dignitet inte ger vägledning. Våra ställningstaganden är inte bindande för till exempel domstolar. Här publicerar vi endast gällande ställningstaganden.

Upphävda ställningstaganden

Beslut om upphävda ställningstaganden finns kvar på webbplatsen i ett år efter att vi tog beslutet.

Vill du ta del av ett upphävt ställningstagande eller ett äldre ställningstagande är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vad betyder förkortningarna?

IND – Indrivning. 2009 ändrades namnet till verkställighet.

RKF – Rikskronofogdens ställningstaganden.

SKUSAN – Ställningstagande som beslutats av processen skuldsanering.

SUPRO – Ställningstaganden beslutade inom den summarisk processen.

TSM – Tillsynsmyndigheten. Den verksamheten heter numera konkurstillsyn.

VER – Verkställighet (tidigare indrivning).