Statistik om vräkningar

Statistiken visar utvecklingen av antalet ansökta och genomförda vräkningar och redovisas på län och kommun. Det finns även fördjupad statistik om hur många barn som berörs av vräkning.