Hemma bäst

Under 2024 kommer vi inte att arrangera någon temavecka.

Informationsmaterial om vräkningsförebyggande arbete i lokal samverkan:

Vräkningsförebyggande arbete

Har du frågor om vräkningsförebyggande arbete?

Skicka ett mejl till vrakningsforebyggande@kronofogden.se