Varmt välkommen till temaveckan Hemma bäst!

För andra året i rad arrangerar Kronofogden en digital temavecka om vräkningsförebyggande arbete, med särskilt fokus på barn som berörs. I oktober livesänder vi två seminarier, som främst riktar sig till hyresvärdar och socialtjänst. Övriga intresserade är också välkomna. Seminarierna är kostnadsfria.

Program

Programmet är fullmatat med information och goda exempel på vräkningsförebyggande arbete. Det blir konkreta tips på hur ni kan starta upp en lokal samverkan samt metoder för långsiktighet och uppföljning.

Seminarium 1, måndag 9 oktober kl 12.00–12.50

  • Bostadsministern, barnombudsmannen och rikskronofogden kommenterar den senaste statistiken över vräkningar i Sverige och betonar vikten av att satsa på vräkningsförebyggande arbete. Inte minst när det gäller barn som berörs.
  • Reportage från Farsta (Stockholm) där den lokala samverkan har pågått i flera år. Vi får höra hur hyresrådgivarna på socialtjänsten i Farsta, tillsammans med privata och allmännyttiga hyresvärdar, utarbetat en framgångsrik metod för att förebygga vräkningar.
  • I studion träffar vi hyresvärden Kumlabostäder och socialtjänsten i Kumla. De berättar om hur de startat upp en lokal samverkan, vilka utmaningar de har stött på och hur de har löst dem med goda resultat.

Seminariet leds av Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Seminarium 2, onsdag 11 oktober kl 09.00–09.50

  • Socialförvaltningen i Boden berättar om hur de arbetar med avsiktsförklaringar och hur en skriftlig formulering av den lokala samverkan kan bidra till långsiktighet i arbetet.
  • Barnrättsjurist på SKR informerar om hur de kan stötta kommuner i barnrättsfrågor, bland annat genom utbildning.
  • Bris berättar om barns oro för ekonomi och ger råd om hur vi kan ta hänsyn till barnen i det vräkningsförebyggande arbetet.
  • Från Klippans kommun får vi tips på hur budget- och skuldrådgivare kan delta och bidra i den lokala samverkan.
  • Hyresbostäder i Norrköping beskriver sitt vräkningsförebyggande arbete och hur det har gett positiva resultat.

Seminariet leds av Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Anmälan

Seminarierna är kostnadsfria och sker digitalt. Anmäl dig senast 29 september genom att mejla till oss. Ange namn, din mejladress och inom vilken organisation/kommun du jobbar.

Skicka ett mejl till vrakningsforebyggande@kronofogden.se

Länk skickas ut ett par dagar före första seminariet.

Sändningarna sker live, men den som har anmält sig kan se dem i efterhand under en begränsad tid.

Har du frågor till de som medverkar eller om temaveckan?

Skicka ett mejl till vrakningsforebyggande@kronofogden.se

Vill du veta mer om vräkningsförebyggande arbete?

Vräkningsförebyggande arbete på kronofogden.se

Skuldpodden: Mitt hem är min borg

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra ett regeringsuppdrag, vilket är ett uppdrag av allmänt intresse. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud finns mer information på vår webbplats.

Dina personuppgifter