Kundserv... Frågor o...

Hur påverkar det tillfälliga bostadsbidraget min löneutmätning?

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga bostadsbidraget till barnfamiljer ytterligare ett halvår. Bostadsbidraget höjs automatiskt med 40 procent per månad eller som mest 2 100 kronor per månad till och med juni 2024.

Bakgrunden till bidraget är den försämrade ekonomiska situation som barnhushåll med låga inkomster har fått på grund av höga levnadsomkostnader.

Så här påverkar det tillfälliga bostadsbidraget din löneutmätning:

  • Vi tar hänsyn till det tillfälliga bostadsbidraget när vi meddelar nya löneutmätningsbeslut eller räknar om gamla beslut under perioden.
  • Vi räknar av tilläggsbidraget från din bostadskostnad, på samma sätt som det ordinarie bostadsbidraget. Det betyder att förbehållsbeloppet, det belopp du får behålla, minskar lika mycket som bostadsbidraget ökar.