Påverkar de höga bränslepriserna min löneutmätning?

Vi är medvetna om att både bensin och diesel har blivit väldigt dyrt.

I samband med utmätning av lön kan vi ta hänsyn till dina kostnader för transport till och från arbetet.

Vi följer Skatteverkets regler om milersättning, och även om drivmedel har blivit dyrare har inte milersättningen höjts. Ersättningen ligger i dag på 18.50 kronor per mil och det är den summan vi använder vid beräkning av dina resekostnader.

Det finns ett lagförslag om att göra om avdragsrätten för resor till och från arbetet som föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Regeringskansliet: Ny och enklare subvention av arbetsresor