Kundserv... Frågor o...

Kan dödsboet behålla pengar till begravning och bouppteckning?

Nej, kostnader för begravning och bouppteckning går inte före andra skulder vid utmätning. Vi får däremot inte utmäta pengar som kommer från försäkring eller arbetsgivare för begravningskostnader om beloppet är under ett prisbasbelopp. När pengarna betalas ut måste de hållas avskilda för att vara skyddade mot utmätning.

Läs mer om vad som gäller om du företräder ett dödsbo.

Skuldsatt dödsbo kan få betalkrav